Momentálně nejste přihlášen


Uživatelské jméno:

Heslo:

 

Videokonference

Videokonference je aktivitou určenou pro studenty francouzského jazyka. Cílem této aktivity je zlepšit mluvený projev studentů, kteří již mají osvojené základy jazyka. Tito studenti tak díky videokonferenci získají další motivaci a zároveň si vyzkouší své komunikační dovednosti v praxi. Témata videokonference jsou volena tak, aby zároveň propojovala francouzštinu s dějepisem a umožnila studentům si pozvolna osvojovat i odbornou terminologii.

Náplní videokonferencí je vždy přípravná fáze, kdy studenti shromažďují informace na dané téma, např. exkurzí, zpracováním pracovních listů atd. a realizační fáze, kdy téma prezentují pomocí počítačů a komunikačního programu posluchačům. Těmi jsou studenti francouzštiny např. z pedagogické fakulty, z bilingvního gymnázia či z partnerské školy ve Francii.

Přidanou hodnotou je i aktivní a smysluplné používání ICT a komunikačních prostředků. Zařazení videokonferencí do výuky tak podporuje několik cílů vzdělávacího programu Gymnázia Nymburk a studentům dává možnost využít získané jazykové kompetence v praxi.